STAVONA Tender, spol. s r.o.

Zajištění výběrových řízení 

Název veřejné zakázky Zadavatel
Zateplení Základní školy a gymnázia
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Město Dačice
Dům dětí a mládeže – interiérové vybavení
Veřejná zakázka na dodávku, financována z prostředků zřizovatele příspěvkové organizace Statutárního města Jihlava
Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace
Opravy a repase mobilní požární techniky – TATRA 148 CAS32
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována z rozpočtu Kraje Vysočina
Městys Dolní Cerekev
Kamerový a dohledový systém Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.
Veřejná zakázka na dodávku, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Generální oprava mycí linky EUROWASH 4200
Veřejná zakázka na služby, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Dodávka 1 kusu zájezdového autobusu
Veřejná zakázka na dodávku, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Pronájem reklamních ploch na vozidlech městské hromadné dopravy ve vlastnictví Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. a stožárů trolejového vedení
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Stavební úpravy chodníků, část I. Horní Dubenky
Stavební úpravy chodníků, část II. Janštejn
Veřejné zakázky na stavební práce, spolufinancovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Obec Horní Dubenky
Výstavba retenčních nádrží Obecní dolní a Obecní horní
Výstavba suché ochranné nádrže
Veřejné zakázky na stavební práce, spolufinancovány v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Horní Slatina
Humpolec, stavební úpravy ulice Rašínova
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Nákup traktoru a překopávače na kompostárnu
Veřejná zakázka na dodávku, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Město Humpolec
Obnova rybníka Žlíbek v Pavlicích
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Jaromír Kovářík
Malá voda - revitalizace
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR 
Ing. Karel Nováček
Opravy povrchů MK, Obrataň
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Obec Obrataň
Vodní nádrž Podhorák
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Jiří Papoušek
Biocentrum s vodní plochou
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Ing. Jan Plaček
Novostavba tělocvičny při ZŠ Poděbradova čp. 79 v Polné – vyhotovení projektové dokumentace
Veřejná zakázka na služby, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Město Polná
Úpravy veřejného prostranství v obci Prštice
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Prštice
Snižování energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Radošovicích
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Radošovice
Celková obnova hlavních varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polné
Veřejná zakázka na služby, financována z prostředků Ministerstva kultury ČR
Římskokatolická farnost – děkanství Polná
Oprava povodňových škod na rybníce Bučický – Etapa I.
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Ministerstva zemědělství
Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Dodávka nákladního vozidla včetně nástaveb
Veřejná zakázka na dodávku, financována z vlastních zdrojů zadavatele
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Stonařov – oprava stávajících chodníků a úprava přechodů pro chodce a autobusových zastávek na sil. I/38
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Městys Stonařov
Pod křídly draka – přírodní zahrada MŠ Strmilov
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR 
Město Strmilov
Novostavba obecního úřadu Suchá
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Obec Suchá
Jámy – ČOV a kanalizace
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Ministerstva zemědělství
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Zateplení objektu – Domov s pečovatelskou službou v Telči
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR 
Město Telč
Přírodní koupací biotop Malvíny Třešť
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
Malá vodní nádrž
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
František Trlica
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem na principu trojitý kvadrupól
Veřejná zakázka na dodávku, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Státní veterinární ústav Jihlava
Stavební úpravy a modernizace stáje pro odchov jalovic, Lipnice nad Sázavou
Zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
PODHRADÍ, s.r.o.
Jímky – udržovací práce
Zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Agromilk, družstvo vlastníků
Tůně pro čolka velkého a naučná stezka v PP Koupaliště u Bohuslavic
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR 
Obec Bohuslavice
BRTNICE – NIVA II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO 27 RD
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
MĚSTO BRTNICE
Zateplení budovy Domu s pečovatelskou službou v Dačicích
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Město Dačice
Zateplení mateřské školy v Dobroníně
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Dobronín
Realizace lokálního biocentra LBC 1
Realizace lokálního biocentra LBC 2

Veřejné zakázky na služby, spolufinancovány v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Horní Bojanovice
OBEC KAMENNÁ - VEŘEJNÝ VODOVOD, ZAPOJENÍ ZDROJE VODY, VDJ + ÚV KAMENNÁ
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z rozpočtu Kraje Vysočina
Obec Kamenná
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – restaurování stroje hlavních kůrových varhan
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – restaurování stroje chórových varhan   
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – restaurátorské práce – vnitřní mobiliář
Veřejné zakázky na služby, financovány z prostředků Integrovaného operačního programu
Kostel Narození Panny Marie v Želivě – středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu – stavební práce
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z prostředků Integrovaného operačního programu
Kanonie premonstrátů v Želivě
Podpora činnosti nezemědělské povahy – čelní smykový nakladač I
Podpora činnosti nezemědělské povahy – čelní smykový nakladač II
Podpora činnosti nezemědělské povahy – elektrocentrála 2x
Podpora činnosti nezemědělské povahy – kráčející rypadlo
Podpora činnosti nezemědělské povahy – kolové rypadlo bez kladiva, kolové rypadlo – nakladač
Podpora činnosti nezemědělské povahy – vysokozdvižný vozík 2x
Zakázky na dodávku, spolufinancovány z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
K – HVĚZDA s.r.o.
Revitalizace nivy přítoku Cihelského potoka
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Jiří Korbička
LC Kostelecký vrch
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
OBEC Kostelec
Chodníky Krahulčí – II. etapa
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Obec Krahulčí
Stavební úpravy (zateplení obálky budov) – ZŠ Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Město Ledeč nad Sázavou
Snížení energetické náročnosti objektu Školní jídelna Jeronýmova 109, Polná
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Město Polná
Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč – vybavení nábytek 
Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč – vybavení počítače
Veřejné zakázky na dodávku, spolufinancovány z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
MĚSTO TELČ
Obec Opatov – veřejný vodovod, zapojení zdroje vody, VDJ + ÚV Opatov
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z rozpočtu Kraje Vysočina
Obec Opatov
Biocentrum Pod Vortem v Novém Veselí
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Ing. Leoš Pohanka
Realizace lokálního biocentra LBC4
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Rohozec
Kompletní oprava vyzdívek kremační pece TABO Krematorium Jihlava včetně odtahového kanálu
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Lokální biocentrum Zadní louky v  k. ú. Polešovice
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Karel Šoustek
Rekonstrukce místních komunikací v Leštině
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Město Strmilov
Výstavba malé vodní nádrže s revitalizací
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Martina Vávrová
Revitalizace příměstské zeleně a pasportizace zeleně ve Žďáře nad Sázavou
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
Město Žďár nad Sázavou

STAVONA JIHLAVA, spol. s r.o.

Zajištění výběrových řízení 

Název stavby a místo Objednatel
Přístavba výtahu a rekonstrukce hygienického zázemí, Zdravotní středisko Brtnice
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Město Brtnice
Realizace interakčního prvku plošného Podvesnice v k.ú. Dlouhé na Moravě
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
OBEC DLOUHÉ
Úpravy rekreačního objektu DP města Jihlavy ve Stoječíně
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Stáj pro dojnice
Teletník
Zakázky na stavební práce, spolufinancovány z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Družstvo vlastníků Batelov
Instalace elektrofiltru v kotelně K7 – U Hřbitova 21
Zakázka na dodávku, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
Datová dálnice Kamenice
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a z rozpočtu Kraje Vysočina
Městys Kamenice
Výstavba hnojiště a skladovací jímky
Zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
ZEOS Kamenice, s.r.o.
Propojení chodníku a úprava parkoviště – Tyršovo nábřeží
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Zateplení budovy MŠ Družstevní 1060, Ledeč nad Sázavou
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Město Ledeč nad Sázavou
Revitalizace nivy Libochovky
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Ing. Roman Mendlík
Vybudování nových prostor Mateřské školy Humpolec, Na Rybníčku 1316
Regenerace veřejného prostranství, sídliště Stromovka, Humpolec - III. etapa
Humpolec, stavební úpravy ulic Žižkova, Smetanova

Veřejné zakázky na stavební práce, financovány z vlastních zdrojů zadavatele
Město Humpolec
Energeticko úsporná opatření na budově Varhánkova 278, Polná
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Město Polná
Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč
Dopravní terminál u areálu škol v ulici Hradecká
Revitalizace veřejného prostranství u MŠ Komenského v Telči

Veřejné zakázky na stavební práce, spolufinancovány z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
MĚSTO TELČ
Víceúčelové a dětské hřiště se zázemím
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Obec Ovesná Lhota
Přístavba mateřské školy k budově základní školy v Pršticích
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Protierozní a protipovodňová ochrana Prštic
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Prštice
Suchý poldr nad Předínem, k.ú. Předín
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Předín
Interakční prvek sad U Lípy
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Rohozec
20 TI Šanov
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Šanov – oprava MK v obci
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Výsadba alejí v k. ú. Šanov – akceptační číslo 13144116
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Šanov
Sportovně – rekreační areál Kozský potok v Sezimově Ústí – zpracování projektové dokumentace
Veřejná zakázka na služby, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Město Sezimovo Ústí
Dodávka vozidla pro svoz odpadů pro SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Veřejná zakázka na dodávku, financována z vlastních zdrojů zadavatele
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Výstavba tůní a revitalizace toku – u obce Věžnička
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Václav Vomela
Vodní nádrže v Suchdole
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Vavřinec
Zateplení fasády SVÚ Jihlava, Rantířovská 93/20, 586 05 Jihlava
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR
Státní veterinární ústav Jihlava
Protierozní a protipovodňová opatření Bantice 2. etapa „U silnice“
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Bantice
Centrum denních služeb- vybavení
Veřejná zakázka na dodávku, spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
BRTNICE – NIVA místní komunikace a inženýrské sítě stavba 1 km 0,360 00-0,740 60
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Oprava komunikací v místních částech Brtnice
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Město Brtnice
Obnova ovocného sadu vrchu sv. Martina a zeleně v intravilánu Obce Čáslavice
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
OBEC ČÁSLAVICE
Oprava a odbahnění Velkého Pivovarského rybníka
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Městys Dalešice
Zateplení základní školy Dobronín
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Dobronín
Dodávka 1 kusu vysokozdvižné plošiny na podvozku s pohonem na CNG
Dodávka serverů pro serverovou virtualizaci
Veřejné zakázky na dodávku, financovány z vlastních zdrojů zadavatele
Reklamní činnost na vozidlech městské hromadné dopravy, stožárech trolejového vedení a dalším zařízení MHD, které jsou majetkem Dopravního podniku města Jihlavy, a.s.
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Modernizace farmy Meziříčko
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Družstvo Vysočina
Výstavba tůní na p.č. 1364, 1367, 1368, 1371, 1372, 1374/2 v k.ú. Dobronín
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Ing. Zdeněk Ganzwohl
Vodovod Herálec, zvýšení akumulace vody
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z rozpočtu Kraje Vysočina
Realizace energeticko - úsporných opatření na objektu MŠ Herálec
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Herálec
Humpolec, Regenerace veřejného prostranství sídliště Stromovka II. etapa včetně odvádění dešťových vod
Tenisový areál Humpolec
Humpolec, stavební úpravy ulic Žižkova, Smetanova
ZTV pro 11RD lokalita Podhrad, Humpolec

Veřejné zakázky na stavební práce, financovány z vlastních zdrojů zadavatele
Město Humpolec
Přírodě blízké protipovodňové opatření v městysi Kamenice
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Rekonstrukce místní komunikace v ulici Ve Strážce, Kamenice
Řehořov - přechod pro chodce na sil. II/602
Posílení vodovodu Kamenice u Jihlavy
Veřejné zakázky na stavební práce, financovány z vlastních zdrojů zadavatele
Městys Kamenice
Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Kolpingovo dílo České republiky o.s.
Obnova hřbitovní zdi a bývalé márnice v Kostelci
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Kraje Vysočina a Státního zemědělského intervenčního fondu
Oprava komunikačního připojení ZŠ, MŠ, OÚ, ZS a sportovního areálu
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
OBEC Kostelec
Chodníky Krahulčí – I. etapa
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Obec Krahulčí
Realizace interakčního prvku plošného v k.ú. Křižínkov
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
OBEC KŘIŽÍNKOV
Cyklostezka R03 Staré Hory - Romana Havelky a cyklostezka B02 II, Jihlava
Dům dětí a mládeže, Brněnská 46, Jihlava - rekonstrukce

Veřejné zakázky na stavební práce, spolufinancovány z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Statutární město Jihlava
Separace bioodpadů ve městě Polná
Veřejná zakázka na dodávku, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Energeticko úsporná opatření na budově MŠ Varhánkova
Energeticko úsporná opatření na budově ZŠ Poděbradova
Veřejné zakázky na stavební práce, spolufinancovány v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Město Polná
Depo Telč, DY-THA RAIL
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována ze zdrojů EU - Operační program - Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Zateplení a výměna oken u veřejných budov v Telči – Realizace úspor energie v objektu administrativní budovy Na Sádkách, Telč
Zateplení a výměna oken u veřejných budov v Telči – Realizace úspor energie v objektu ZŠ Hradecká, Telč
Zateplení a výměna oken u veřejných budov v Telči – Realizace úspor energie v objektu ZŠ Masarykova, Telč
Veřejné zakázky na stavební práce, spolufinancovány v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Zpřístupnění telčského podzemí
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
MĚSTO TELČ
LC Hladovská dvojka a LC Staroříšská
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.
Inovace technologie výroby a zrání přírodních sýrů – stavební část
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Moravia Lacto a.s.
Zlepšení dopravní infrastruktury a vzhledu obce
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Obec Nevcehle
Obnova rybniční soustavy MICHOVA v Novém Městě na Moravě
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Projekt specializovaných sportovních tras na Novoměstsku
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Město Nové Město na Moravě
Odbahnění a rekonstrukce rybníku Výšky
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Olšany
Zateplení ZŠ v Pršticích
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Prštice
PN Jihlava – rekonstrukce střechy pavilonu 9
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Rozsochatec „Na Nových Dvorech“ 12 rodinných domků – I etapa pro 6RD
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Obec Rozsochatec
Modernizace zemědělského podniku
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Stanislava Rychtecká
Výsadba alejí v k. ú. Šanov
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Obec Šanov
Sportovně – rekreační areál Kozský potok v Sezimově Ústí
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Město Sezimovo Ústí
Nákup samosběrného čistícího vozu
Veřejná zakázka na dodávku, financována z vlastních zdrojů zadavatele
Oprava výměnným způsobem vzduchotechnické jednotky pro bazénovou halu „Vodní ráj Jihlava“
Veřejná zakázka na stavební práce, financována z vlastních zdrojů zadavatele
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Realizace úspor energie v objektu ZŠ Stará Říše
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR
Městys Stará Říše
Chodník L. Svobody Studená
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
Obec Studená
Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy – II. etapa – dobudování kanalizace
Veřejná zakázka na služby, spolufinancována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
Dodání rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice BSE/TSE pro období 08/2013 - 07/2015
Dodání rychlého imunochromatografického testu k diagnostice BSE pro období 08/2013 - 07/2015
Dodávka imunoenzymatického testu ELISA na detekci protilátek proti glykoproteinu gE BHV-1 v krevním séru skotu
Veřejné zakázky na dodávku, financovány z vlastních zdrojů zadavatele
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem
Veřejná zakázka na dodávku, spolufinancována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA
Výstavba skladovací jímky na kejdu v ZD Telč
Veřejná zakázka na stavební práce, spolufinancována z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu
Zemědělské družstvo Telč
Rekonstrukce a rozvoj ZUŠ – interiér
Veřejná zakázka na dodávku, financována z prostředků zřizovatele příspěvkové organizace – Statutárního města Jihlava
Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace
Intenzifikace čistírny odpadních vod Želiv
Stavební úpravy chodníku v obci Želiv
Veřejné zakázky na stavební práce, spolufinancovány z rozpočtu Kraje Vysočina
Obec ŽelivZpět