STAVONA Tender, spol. s r.o.

Provádíme komplexní inženýrskou činnost při přípravě a realizaci staveb


Administrace veřejných zakázek

Zajistíme:
 • kompletní administraci zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách. Zajistíme veškeré druhy zadávacích řízení dle tohoto zákona:
          - otevřené řízení 
          - užší řízení 
          - jednací řízení s uveřejněním 
          - jednací řízení bez uveřejnění 
          - soutěžní dialog 
          - zjednodušené podlimitní řízení 
 • administraci veřejných zakázek malého rozsahu
 • administraci výběrových řízení dle požadavků poskytovatelů dotačních prostředků, např.:
          - Ministerstvo pro místní rozvoj
          - Ministerstvo životního prostředí
          - Ministerstvo zemědělství
          - Ministerstvo kultury ČR
          - Státní fond životního prostředí
          - Státní zemědělský intervenční fond   
          - Státní fond dopravní infrastruktury
          - Krajské úřady
          - Regionální operační program
          - Integrovaný operační program

Kromě vlastní činnosti jsme schopni zprostředkovat vyřízení žádosti různých poskytovatelů dotace a vyhotovení projektové dokumentace.
    
     


Stavební zakázky • Zajištění výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace
 • Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu


 • Vyřízení územního rozhodnutí o umístění stavby
 • Vyřízení stavebního povolení


 • Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

 • Kompletní inženýrská činnost při realizaci stavby
 • Stavební a technický dozor
 • Průběžná kontrola fakturace
 • Přejímka a kolaudace stavbyZpět na úvodní stranu