STAVONA Tender, spol. s r.o.

výběrová řízení, inženýrská činnost ve výstavbě, technický dozor stavebníka


Kdo jsme?

Co pro Vás uděláme?

Kde nás najdete?

Příklady naší práce

Jak se s námi domluvíte?

Inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb: územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvy o dílo, zadávání veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách a podmínek poskytovatelů dotace, poradenství ve výstavbě, stavební a technický dozor stavebníka.